StartPodziękowania

Podziękowania za wsparcie w 2011 r.

Wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli Hospicjum Santa Galla w minionym roku 2011 składamy serdeczne podziękowania. Dzięki Państwa pomocy hospicjum w dalszym ciągu może służyć potrzebującym. Okazane wsparcie jest dla nas wyrazem ogromnej życzliwości.

Podziękowania za pączki - 2011

Hospicjum Santa Galla wsparli:
„Ewagnes” z Zamościa, Cukiernia „Społem” PSS Robotnik Zamość, Piekarnia „Sakbaj” z Tomaszowa Lubelskiego, Zakład Cukierniczy Teresa Turek z Zamościa, Piekarnia Aleksandra i Jan Ciurysek z Zamościa, Zakład Cukierniczy M. Wasil z Zamościa, Piekarnia J. Sarzyński ze Żdanówka, Piekarnia „Łepik” z Zamościa, T. Szcząchor z Biłgoraja, Piekarnia „Mars” z Biłgoraja, Zakład Cukierniczy K. Gałka z Biłgoraja, , R. Turzyniecki z Tomaszowa Lubelskiego, Cukiernia PPH „Smakołyk” z Zamościa, Ciastkarnia „Merkury” z Biłgoraja, Cukiernia Obszyńscy z Biłgoraja.