Hospicjum
Santa Galla

dla dorosłych w Łabuńkach koło Zamościa.

Strona główna2024-03-04T10:49:25+01:00

Kompleksowa opieka medyczna.

Oddział stacjonarny

Oddział stacjonarny mieści 20 pacjentów. Są to osoby borykające się z nieuleczalną chorobą, którym staramy się zapewnić kompleksową opiekę. Zajmuje się tym zespół pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów oraz psycholog.

Opieka w domu

Hospicjum domowe służy wsparciem w miejscu zamieszkania chorego. Zespół interdyscyplinarny: lekarz, pielęgniarka psycholog, fizjoterapeuta, edukuje, pomaga w pielęgnacji, udziela instruktażu w opiece nad pacjentem.

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla powstało w 2000 roku, aby wspierać rozwój oraz pozyskiwać środki na utrzymanie Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach poprzez organizowanie różnego rodzaju zbiórek.

Hospicjum zostało założone przez Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Głównym celem jest zapewnienie kompleksowej i bezpłatnej opieki osobom głównie z chorobą nowotworową oraz innymi chorobami w stanie terminalnym. Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o komfort psychiczny pacjentów oraz udzielamy wsparcia rodzinom.

Aktualności:

Kontakt:

Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa prowadzące Hospicjum „Santa Galla” współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu hospicjum.
To przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla personelu.