Jakiś czas temu popularne stało się kwestowanie na uroczystościach rodzinnych, takich jak śluby czy pogrzeby. Na czym polega taka kwesta?

  • Kwiaty, będące istotnym elementem tego typu wydarzeń, zamieniane są na wsparcie chorych.

  • Osoby zainteresowane tą formą pomocy, prosimy o kontakt, w celu uzyskania specjalnie oznakowanej puszki.

  • Zbierane są do niej środki, na rzecz pacjentów Hospicjum Santa Galla, w trakcie trwania uroczystości.

  • Uczestnicy mogą podzielić się dobrowolną kwotą, zamiast kwiatów.

Kontakt: