Sytuacja na świecie jest niezwykle trudna. Wojna w sąsiednim kraju, spowodowała wiele zmian. Ważne jest, aby w tym czasie tworzyć wspólnotę i wspierać się wzajemnie. W związku z tym, że my na co dzień otrzymujemy wiele wspaniałych gestów ze strony ludzi dobrej woli, również postanowiliśmy zaangażować się w pomoc dla rodzin z Ukrainy.

Na terenie naszego Hospicjum znajdują się wolne pomieszczenia, które udostępniliśmy matkom z dziećmi, uciekającym przed wojną, starając się  się zapewnić tym osobom jak najlepsze warunki i poczucie bezpieczeństwa.

Nie zostaliśmy sami w realizacji tej inicjatywy. Na nasze apele odpowiedziała grupa Polaków „Family and Friends of Sandra Pyda”, żyjących w Stanach Zjednoczonych, która ufundowała: pralkę, suszarkę i chemię. Urządzenia bardzo się przydadzą i będą służyły wielu osobom, zarówno rodzinom z Ukrainy, jak i personelowi, który zapewnia czystość i sterylne warunki naszym pacjentom. Natomiast pracownicy Media Expert, przy ulicy Sadowej w Zamościu przekazali nam dwa telewizory, umożliwiające stały dopływ informacji na temat toczących się na Ukrainie działań wojennych.

Oprócz tego, oczywiście możemy liczyć na zaangażowanie naszej lokalnej społeczności. Niech nasze wspólne działania, zwiększają zasięg. Walka za złem jest trudna, ale skuteczna. Wystarczy nasz zapał i chęci. Pamiętajmy o tym!

Wszystkim osobom, które nie są obojętne, wszelkim przejawom ludzkiego cierpienia, serdecznie dziękujemy!

Zobacz także

Nasza opieka jest bezpłatna.

Środki na bieżące potrzeby w dużej mierze pozyskiwane są przez organizację akcji, wydarzeń charytatywnych oraz dobrowolne wpłaty ludzi dobrego serca.