Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla powstało w 2000 roku, aby wspierać rozwój oraz pozyskiwać środki na utrzymanie Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach poprzez organizowanie różnego rodzaju zbiórek. Jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Numer KRS 0000076900

Numer rachunku Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla: 61 1240 2816 1111 0000 4017 6976