W tym roku uroczyste rozpoczęcie kampanii Pola Nadziei 2022/2023 odbyło się 6 października. Mieliśmy zaszczyt powitać ponad 250 gości, z którymi wspólnie posadziliśmy sadzonki żonkili. Kwiaty te niezmiennie od wielu lat, są symbolem akcji.

Mamy nadzieję, że tegoroczne inicjatywy będą bardzo owocne. Ponad 30 szkół i przedszkoli, zdeklarowało się wspierać dzielnie naszych pacjentów, organizując zbiórki, kwesty oraz inne ciekawe wydarzenia. Kreatywność uczniów i ich nauczycieli nie zna granic, co potwierdzają ostatnie lata. Z każdym rokiem wspólnie zdobywamy nowe doświadczenia, które pozwalają zwiększać skalę działań.

Inauguracja odbyła się się przy pięknej słoneczne aurze, w towarzystwie wspaniałych osób, które  za cel stawiają sobie pomoc innym. Jaki jest plan na ten rok pod znakiem Pól Nadziei? Pozyskać środki na opiekę naszych pacjentów, zbudować grupę zaangażowanych wolontariuszy, zwiększać świadomość społeczeństwa w zakresie istoty działania placówek takich jak hospicja, szerzyć ideę dobra w społeczeństwie.

Obserwujcie nasze działania, pojawi się wiele szans, aby wziąć w nich aktywny udział i poczuć radość z pomagania!

Zobacz także

Nasza opieka jest bezpłatna.

Środki na bieżące potrzeby w dużej mierze pozyskiwane są przez organizację akcji, wydarzeń charytatywnych oraz dobrowolne wpłaty ludzi dobrego serca.