Zaangażowanie w organizowane przez nas akcje charytatywne, własne inicjatywy, dobrowolne wpłaty, to wszystko pozwala nam na realizację założeń placówki.

Jeśli chcą Państwo dołączyć do grona osób, włączonych w pomoc dla Hospicjum Santa Galla, opcji jest wiele!

Zachęcamy do wpłat online za pośrednictwem formularza poniżej.

Dodatkowo mają Państwo możliwość:

Ważne jest dla nas również wsparcie duchowe oraz aktywne uczestnictwo w zwiększaniu świadomości na temat funkcjonowania placówek takich jak hospicja.

Wspólnie zbudujmy społeczeństwo, które opiera się na takich wartościach, jak wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i empatia!